PLENER KLESZCZÓW 2014


III OGÓLNOPOLSKI PLENER FOTOGRAFICZNY „BARWY NATURY GMINY KLESZCZÓW” 2014


Jeszcze nie ostygły w nas emocje, nie umilkły wrażenia jakich doznaliśmy podczas pobytu w Tatrach, a czas – nie zdążył obrazy widziane naszymi zmysłami zamienić we wspomnienia, gdy już spotkaliśmy się na kolejnym plenerze w Kleszczowie w dniach 9-12 października. Doszły do skutku planowane wiosną Warsztaty Fotograficzne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami powierzono nam zadanie przekazania pasji fotograficznej części mieszkańcom tejże gminy. Praca włożona w „wychowanie fotograficzne” naszych podopiecznych zaowocowała ciekawymi efektami w postaci fotografii, a także miłą atmosfera i wspomnieniami. GOK swoją wdzięczność za wkład pracy grupy AF13 w przekazywanie wiedzy kursantom okazał zapewniając nam przysłowiowy wikt i opierunek. Trudno w tym miejscu nie wspomnieć o miłym i znacznym wsparciu – nie tylko duchowym; ze strony Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, dzięki której m.in. mieliśmy możliwość zwiedzenia Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Nasze wspomnienia w postaci fotografii będą zdobiły zarówno miejscowe foldery reklamowe, witryny internetowe a także; mamy nadzieję – galerie wystawowe. Dziękując wszystkim za udział w ciekawym i owocnym przedsięwzięciu pozostaje nam czekać na kolejne spotkanie plenerowe.


« z 3 »

Brak możliwości komentowania.