STRUKTURA


STRUKTURA ORGANIZACYJNA AF13


STRUKTURA ZARZĄDU GRUPY TWÓRCZEJ AF13

afrp Mariusz Broszkiewicz – prezes zarządu
afrp Aneta Konik   – wiceprezes zarządu 
afrp Agnieszka Tomiczek   – wiceprezes ds. finansowych
afrp Waldemar Siatka – sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA

 Ewa Cygańska
Iwona Krzysztofek
Jacek Mirkowski

SĄD KOLEŻEŃSKI

afrp Krzysztof Ciszewski
Lech Kłoda-Kamiński
Witold Koleszko

 


Brak możliwości komentowania.