STRUKTURA


STRUKTURA ORGANIZACYJNA AF13


STRUKTURA ZARZĄDU GRUPY TWÓRCZEJ AF13

afrp Mariusz Broszkiewicz – prezes zarządu
afrp Waldemar Siatka – wiceprezes zarządu
afrp Elżbieta Wenda – wiceprezes ds. finansowych
afrp Grzegorz Ojrzyński – sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA

Ewa Cygańska
Jacek Mirkowski
Rafał Kalinowski

SĄD KOLEŻEŃSKI

afrp Aneta Konik
afrp Barbara Prasnowska


Brak możliwości komentowania.