WPIS KRS


WPIS KRS


SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
po rozpoznaniu w dniu: 06.08.2014 w ŁODZI na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku:
OGÓLNOPOLSKIEJ FOTOGRAFICZNEJ GRUPY TWÓRCZEJ „ART FOKUS 13” Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE
o rejestrację w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
postanowił:
Wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
OGÓLNOPOLSKĄ FOTOGRAFICZNĄ GRUPĘ TWÓRCZĄ „ART FOKUS 13” pod numerem KRS: 0000519079
sygnatura sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/016066/14/778


 

Brak możliwości komentowania.