WALNE SPOTKANIE CZŁONKÓW AF13

Dnia 24.05.2018 odbyło się Walne Spotkanie Członków Stowarzyszenia AF13

Ustalono nową strukturę organizacyjną, której skład jest następujący:

STRUKTURA ZARZĄDU GRUPY TWÓRCZEJ AF13

afrp Mariusz Broszkiewicz – prezes zarządu
afrp Waldemar Siatka – wiceprezes zarządu
afrp Elżbieta Wenda – wiceprezes ds. finansowych
afrp Grzegorz Ojrzyński – sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA

Ewa Cygańska
Jacek Mirkowski
Rafał Kalinowski

SĄD KOLEŻEŃSKI

afrp Aneta Konik
afrp Barbara Prasnowska

Brak możliwości komentowania.