STRUKTURA


STRUKTURA ORGANIZACYJNA AF13


STRUKTURA ZARZĄDU GRUPY TWÓRCZEJ AF13

afrp Zbigniew Ptaszek – prezes zarządu
afrp Agnieszka Mocarska – wiceprezes zarządu
afrp Elżbieta Wenda – wiceprezes ds. finansowych
afrp Grzegorz Ojrzyński – sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA

afrp Aneta Konik
afrp Andrzej Płochocki

SĄD KOLEŻEŃSKI

afrp Mariusz Broszkiewicz
afrp Barbara Prasnowska


Brak możliwości komentowania.